Medicinska kontroller & Hälsotester

Vi genomför hälsotester (Werlabs), spirometriundersökningar, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg och provtagningar.
Nedan finner du mer information kring de olika vårdtjänsterna och kan boka provtagning/undersökning.

Medicinska kontroller & Hälsotester

Vi genomför hälsotester (Werlabs), spirometriundersökningar, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg och provtagningar.
Nedan finner du mer information kring de olika vårdtjänsterna och kan boka provtagning/undersökning.

Medicinska kontroller & Hälsotester

Vi genomför hälsotester (Werlabs), spirometriundersökningar, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg och provtagningar.
Nedan finner du mer information kring de olika vårdtjänsterna och kan boka provtagning/undersökning.

Werlabs Hälsotester

Har du beställt en hälsokontroll från Werlabs kan du boka tid för provtagning hos oss. Genom dessa hälsokontroller får du en omfattande analys av din allmänna hälsostatus. Helt enkelt svar på varför du mår som du mår. Men även en insikt om hur förändringar i din livsstil skulle kunna få dig att må bättre.

Du behöver vara fastande 10 timmar innan provtagningen.

Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk och/eller socker) går bra att dricka under fastan.

Vi ber dig ta med legitimation inför provtagningen.

Boka tid här

Werlabs Hälsotester

Har du beställt en hälsokontroll från Werlabs kan du boka tid för provtagning hos oss. Genom dessa hälsokontroller får du en omfattande analys av din allmänna hälsostatus. Helt enkelt svar på varför du mår som du mår. Men även en insikt om hur förändringar i din livsstil skulle kunna få dig att må bättre.

Du behöver vara fastande 10 timmar innan provtagningen.

Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk och/eller socker) går bra att dricka under fastan.

Vi ber dig ta med legitimation inför provtagningen.

Boka tid här

Arbete med Asbest

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
 • Lungröntgen
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm

Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna.

Kontakta oss för tidsbokning

Arbete med Asbest

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
 • Lungröntgen
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm

Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna.

Kontakta oss för tidsbokning

Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster

Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till intyg@adxto.com

Kontakta oss för tidsbokning

Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster

Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till intyg@adxto.com

Kontakta oss för tidsbokning

Tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras inna arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov
 • Läkarbesök med utvärdering av provsvar
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Pris: 2 250kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka tid här

Tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras inna arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov
 • Läkarbesök med utvärdering av provsvar
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Pris: 2 250kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka tid här

Medicinska kontroller & Läkarintyg

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs och erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer. Kontrollerna är obligatoriska för att arbetstagaren ska få arbeta inom respektive område.

Vill du veta mer om lagstadgade medicinska kontroller? På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vilka kontroller som måste utföras, vilka tjänster som erbjuds och vad arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda.

Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt miljöarbete
Övergripande föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet

Medicinska kontroller & Läkarintyg

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs och erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer. Kontrollerna är obligatoriska för att arbetstagaren ska få arbeta inom respektive område.

Vill du veta mer om lagstadgade medicinska kontroller? På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vilka kontroller som måste utföras, vilka tjänster som erbjuds och vad arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda.

Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt miljöarbete
Övergripande föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet